Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Mélot Joseph, Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1913

Vogüé de Eugène-Melchior, Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1875

Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί της επισκοπής των Σταγών και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 104 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798)

Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί των επισκοπών Τρίκκης καί Γαρδικίου και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 104 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798)

Tromelin Boudin Fr., Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1807

Uspenskij Porfyrij, Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859. Η επίσκεψη στη μονή της Μεταμόρφωσης

Uspenskij Porfyrij, Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859. Επίσκεψη στη μονή της Μεταμόρφωσης

Uspenskij Porfyrij, Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859

Παπαθανασίου Απόστολος, Ο σεβαστοκράτορας Στέφανος Γαβριηλόπουλος. Μία κυρίαρχη μορφή της Μαγνησίας στον θεσσαλικό Μεσαίωνα του ιδ´αιώνα