Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Georgitsoyanni Evangelia, Remarques sur les peintures murales du vieux catholicon du monastère de la Transfiguration aux Météores (1483)

Γεωργιτσογιάννη Εύη, Ένα εργαστήριο ανωνύμων ζωγράφων του δεύτερου μισού του 15ου αιώνα στα Βαλκάνια και η επίδρασή του στη μεταβυζαντινή τέχνη

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία, Η σχέση των τοιχογραφιών των μονών Φιλανθρωπηνών και Ντίλιου με το “Εργαστήριο της Καστοριάς” του τέλους του 15ου αιώνα

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Χρηστοβασίλης Χρήστος, Εις τα Μετέωρα: οδοιπορική ανάμνησις

Χρηστοβασίλης Χρήστος, Τα Μετέωρα

Ντελλή Βαΐα, Σχέσεις πόλης και ιερού χώρου: Καλαμπάκα και Μετέωρα, από το παρελθόν στο σήμερα

Λαχλάλι Λάρμπι, Ο θρησκευτικός τουρισμός στη δυτική Θεσσαλία: Τρίκαλα, Καλαμπάκα (Μετέωρα)

Παιδή Δήμητρα, Μορφές τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή των Μετεώρων

Ξυγγόπουλος Ανδρέας, Μία εικονογραφική σύνθεσις εκ Μετεώρων

Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλη, Φορητές εικόνες της ηπειρωτικής σχολής