Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Vanderheyde Catherine, Le ciborium de l’église de la Dormition de la Vierge à Kalambaka

PDF 


Summary 
The ciborium above the altar of the Dormition church at Kalambaka (Thessaly) is made of different reused marbles combined with sculptures and paintings. This liturgical complex has not been produced during the Early Byzantine period only, since the study of its low relief decoration shows that its different pieces have been carved or at least assembled at the beginning of the 12th century.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Uspenskij Porf., Περιήγηση στις Μονές των Μετεώρων (1859). Επίσκεψη στη Μονή της Μεταμόρφωσης

Uspenskij Porfyrij, Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859. Η επίσκεψη στη μονή της Μεταμόρφωσης

Uspenskij Porfyrij, Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859. Επίσκεψη στη μονή της Μεταμόρφωσης

Uspenskij P. (μετ. Δημ. Δημητρίου), Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων (1859)

Uspenskij P. (μετ. Ειρ. Δεμήρη-Δημ. Δημητρίου), Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859

Uspenskij Porf. Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859PDF 

Uspenskij P. (μετ. Έλλη Χριστούλα), Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859 (Από τη Λάρισα στο Ζάρκο)

Uspenskij Porf. Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859PDF