Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Νούσια Μαρίνα, Ο προσανατολισμός του ναού της Υπαπαντής στα Μετέωρα
Каврус Н.Ф., Ленинградский фрагмент Метеорской рукописи конца IX в. / Kavrus N.F., A fragment in Leningrad from a manuscript of Meteora of late 9th c.
Χατζηνικολάου Άννα, Προέλευση δύο χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της ΕλλάδοςΔευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

Lamp Daniel Robert, Testing the Greek Landscape

Vassilaki Maria, Female piety, Devotion and Patronage: Maria Angelina Doukaina Palaiologina of Ioannina and Helena Uglješa of Serres

Bees N., Sur les tables généalogies des despotes et dynastes médiévaux d' Epire et de Thessalie