Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

Rigo Antonio, Το Χρονικό των Μετεώρων. Η ιστορία των μονών της Θεσσαλίας μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα» 4ο μέρος

Βλιώρας Σπυρδίων, Τρεις διαλυμένοι οικισμοί κοντά στο χωριό Καστράκι Καλαμπάκας. Ρουφιόρι, Τριστιανός, Ρίγκλαβο

Θεοδώρου Άννα, Τέσσερις οικισμοί των Τρικάλων στην απογραφή των Οθωμανών του 1454/1455. Γκαβαλιώρι, Γκορφάρι, Κορνέσι, Μυρόκοβο

Rigo Antonio, Το Χρονικό των Μετεώρων. Η ιστορία των μονών της Θεσσαλίας μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα, μέρος 2ο

Rigo Antonio, Το Χρονικό των Μετεώρων. Η ιστορία των μονών της Θεσσαλίας μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα» 1ο μέρος