Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Leake W.M., Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809-1810

Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί της επισκοπής των Σταγών στο κατάστιχο 230 της Μονής του Βαρλαάμ το 1758

Στεργιούλης Χαρ., Οι άγιοι της Θεσσαλίας

Σαμπανίκου Εύη, Τεχνοτροπικές τάσεις στην μνημειακή ζωγραφική του 17ου αιώνα στην περιοχή της κεντρικής Θεσσαλίας