Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

Νικολάου Κ. Ταξιδεύοντας στα Μετέωρα

PDF 

Βαφειάδης Κωνσταντίνος (επιμ.), Οι όσιοι και θεοφόροι πατέρες ημών Αθανάσιος και Ιωάσαφ. Ιστορία, Βίος, Παρακλητικός κανών


PDF 

Κοσβύρα Ευαγγελία-Ευθυμία, Μετέωρα: Εργαστήριο Καλλιγραφίας & Μελέτης των Μετεωρίτικων Κωδίκων. Η οικοδομική των ασκηταριών


PDF 

Vapheiades Konstantinos, On moving relics and lapsed traditions: The morturary chapel of St. Athanasios of Meteora and its icon


PDF 

Περίληψη
Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Περί μετακίνησης λειψάνων και εσφαλμένων παραδόσεων: Ο κοιμητηριακός ναός του αγίου Αθανασίου του Μετεωρίτου και η εικόνα του

Ο άγιος Αθανάσιος των Μετεώρων έχτισε μια μικρή εκκλησία προς τιμήν της Παναγίας σε μια

Αγγελίδου Ανθούλα – Τσουμπέκου Δήμητρα, 3D αποτύπωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμπάκα


PDF 

Βαφειάδης Κωνσταντίνος – Βρυζίδης Νικόλαος, Η τιμή των αγίων κτιτόρων της μονής του Αγίου και Μεγάλου Μετεώρου, Αθανασίου και Ιωάσαφ: οι εικαστικές μαρτυρίες, 1483-1926

Summary
Konstantinos M. Vapheiades – Nikolaos Vryzidis, 
Visual Evidence on the Cult of Hosioi Athanasios and Joasaph, Kterors of the Monastery of the Great Meteoron 

The extant representations of Hosioi Athanasios and Joasaph, kterors of the Monastery of the

Chatzouli Glycérie, À propos d’un épitrachilion de 1664 de la Métropole Trikkis et Stagon attribué à la broderie de l’École de Constantinople
PDF 

Περίληψη
Γλυκερία Χατζούλη,
Το επιτραχήλιο του 1664, έργο Κωνσταντινουπολίτικου εργαστηρίου από το Σκευοφυλάκιο της Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών 

Στα κειμήλια του σκευοφυλακίου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών εντοπίσαμε ένα

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

Πλιάτσικας Δημήτριος Π., Ο αρχαίος λόγος στον ιδιωματικό λόγο της ΚαλαμπάκαςPDF 

Τσαγκαρσούλης Αθανάσιος, Καστράκι (Τι ᾽μορφος τόπος ειν᾽ εδώ ... !!!)PDF 

Βλαχάβα Δήμητρα – Φαραζούμη Σοφία, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Κρήνης και Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ασπροκκλησιάς: Ιστορικό και προτάσεις αποκατάστασης δύο μικρών βvζαvτιvώv vαώv του Ν. Τρικάλων
PDF 


Summary
Vlachava Dimitra – Farazoumi Sophia,
Holy Temple of St. Nicolas in Krini and Holy Temple of the Assumption of the Virgin Mary in Asproklisia: History background and restoration proposals of two