Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Cutler Anthony, A Newly-Discovered Byzantine Ivory and Its Relatives in LondonPDF 

Βλιώρας Σπυρίδων, Για τους σταυρούς στον βράχο του Στύλου Σταγών (Αγίου Πνεύματος) στο ΚαστράκιPDF 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Ξυγγόπουλος Ανδρέας, Βυζαντιναί εικόνες εν ΜετεώροιςPDF 

Δεριζιώτης Λάζαρος, Το εικονογραφικό πρόγραμμα των καθολικών των μονών των Μετεώρων

PDF 

Θεοτέκνη μοναχή Αγιοστεφανίτισσα, Η ύπαρξη γυναικείου μοναχισμού στη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας βάσει των γραπτών πηγών των Αγίων Μετεώρων
PDF 

Theotekni, nun of St Stephen's Monastery of Meteora 

Abstract 
Female monasticism in Thessaly during the period ofPDF 

Λυτάρη Φανή, Οι εικονογραφίες στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στα Μετέωρα. Ο κύκλος του Δωδεκαόρτου και οι συνθέσεις του ιερού
PDF 

Sommaire
Lytari Fani, 
Contribution à l'étude de l'iconographie des peintures murales

Μακρής Ιωάσαφ, ιερομόναχος, Τα Μετέωρα μπροστά στη νέα χιλιετία. Αναδρομή στη χιλιετία που πέρασε

PDF 

Νικοδήμη Μοναχή, Η σχέση της ανθρώπινης δημιουργίας και φυσικού περιβάλλοντος στην ορθόδοξη μοναχική παράδοση και η αποτύπωση της στην μοναστική πολιτεία των Αγίων ΜετεώρωνPDF 

Σοφιανός Δημήτριος, Ο επίσκοπος Σταγών Παρθένιος (Μάρτιος 1751-26 Μαρτίου 1784), αδελφός της Ι.Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων, δωρητής και κτήτορας κωδίκων
PDF