Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Heuzey Leon, Les couvents des Météores en Thessalie d’apres un manuscrit grec

Heuzey Leon – Daumet H., Documents byzantines III

Wordsworth Christopher, Greece: Pictorial, Descriptive, and Historical

Urquhart David, The spirit of the East

Hughes Thos Smart, Travels in Sicily, Greece and Albania

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Σοφιανός Δημήτριος, Μετέωρα

Μαντζαρίδης Γεώργιος, Μοναχισμός και μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας