Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Nau F., Deux catalogues de la bibliothèque du hiéromoine Ignace en 1516 et 1522 (notes du ms. Coislin 292)

Βέης Νίκος, Ο εν τη μονή Βαρλαάμ κώδιξ των επιστολών και κεφαλαίων του αββά Νείλου του Αγκυρανού και Μαξίμου του ομολογητού

Βέης Νίκος, Παλαιοί κατάλογοι βιβλιοθηκών εκ των κωδίκων Μετεώρων

Ντάφη Ευαγγελία, Νέα στοιχεία της αρχαιολογικής έρευνας στον βυζαντινό ναό της Παναγίας στην Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας