Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Σοφιανός Δημήτριος, Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα των μετεωρικών μονών Μεγάλου Μετεώρου (1791) και Αγίου Στεφάνου (1814), έργα Μετσοβιτών μαστόρων

Rigo Antonio, Μετέωρα, οι απαρχές του μοναστικού κέντρου

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019