Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Βλιώρας Σπυρίδων, Από τον Ορφανοϊωάννη τού 14ου αιώνα στον Αρφαντογιάννη τού σήμερα. H «κεφαλή» Σταγών Θεόδωρος Ορφανοϊωάννης

 
Βλιώρας Σπυρίδων, Οι Σταγοί / Καλαμπάκα και τα Μετέωρα στην πρώιμη Τουρκοκρατία (κατάληψη / συνθηκολόγηση, νέο τοπωνύμιο, απογραφή 1454/55)


PDF 

Βλιώρας Σπυρίδων, Το χωριό Βασιλική Καλαμπάκας πριν από τη Βοϊβόντα (όπως εμφανίζεται σε μεσαιωνικά χειρόγραφα)PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 30PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 29PDF 

Σπανός Βασίλης, Ιδιοκτησίες της μονής του Δουσίκου στην Λεπένιτσα των Τρικάλων (1684-1812)

 
Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί της Καρδίτσας και των ευρυτανικών Αγράφων στην πρόθεση 38 της μονής Δουσίκου (1688)


PDF 

Θεοδωρόπουλος Εμίλ, Το μετόχι της μονής του Δουσίκου στο Ζάρκο των Τρικάλων (Επώνυμα και τοπωνύμια της περιόδου 1823-1839


PDF 

Ζαρκάδας Θωμάς, Οι αφιερωτές 18 καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37 της μονής του Δουσίκου (16ος αιώνας)


PDF