Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Bovet Anne-Marie de, Επίσκεψη στις μονές των Μετεώρων το 1896

Uspenskij Porf., Περιήγηση στις Μονές των Μετεώρων (1859). Επίσκεψη στη Μονή της Μεταμόρφωσης

Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί των εκκλησιαστικών επαρχιών Λάρισας, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Δημητριάδας, Πλαταμώνος, Φαναρίου, Λιτζάς και Αγράφων, Θαυμακού, Ραδοβισδίου και Μετσόβου και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 104 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798)

Malherbe Raoul de, Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1843

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Σέμογλου Αθανάσιος, Η μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ενδιάμεσος σταθμός στην καλλιτεχνική πορεία του Φράγγου Κατελλάνου
Σέμογλου Αθανάσιος, 
«Η μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ενδιάμεσος σταθμός στην καλλιτεχνική πορεία του Φράγγου Κατελλάνου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 33 (1998), σ. 185-192. 
Λάρισα 1998

Curzon George, The monasteries of Meteora

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Malherbe Raoul de, L'Orient, 1718-1845: histoire, politique, religion, mœurs, etc

Jolliffe Thomas, Narrative of an excursion from Corfu to Smyrna

Bowen George Ferguson, Mount Athos, Thessaly, and Epirus: A Diary of a Journey from Constantinople