Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Magdalino Paul, The History of Thessaly, 1266-1393
PDF 

Vapheiadis Konstantinos, The Monastery of the Hypapante at Meteora: Epigraphic and Artistic Evidence, 14th-18th cemturies


PDF 

Περίληψη
Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Η μονή της Υπαπαντής του Σωτήρος στα Μετέωρα: επιγραφικά και εικαστικά τεκμήρια, 14ος-18ος αιώνας 

Εκτός του αγίου Αθανασίου του Μετεωρίτου, τρεις επιφανείς εκκλησιαστικές προσωπικότητες της ύστερης βυζαντινής περιόδου, ο μητροπολίτης Λαρίσης Αντώνιος, ο επίσκοπος Σταγών Βησσαρίων Α΄ και κυρίως ο ιερομόναχος Νείλος, δικαίος της Επισκοπής και πρώτος της

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Παπασωτηρίου Ιωάννης, Επαρχία Καλαμπάκας

PDF 

Παπασωτηρίου Ιωάννης, Επαρχία ΤρικάλωνPDF 

Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Αγορίτσας Δημήτριος, Η τέχνη της αργυροχοΐας στην πόλη των Ιωαννίνων (β´ μισό 14ου αι.) και η πατρωνία των Θωμά Κομνηνού Πρελούμπου και Μαρίας Αγγελίνας Δούκαινας Παλαιολογίνας
PDF 

Σοφιανός Δημήτριος, Φαναριώτικα στιχουργήματα (αρ. 164-20) από την ανέκδοτη ποιητική ανθολογία του κωδ. 666 της μονής Μεγάλου Μετεώρου (18ος αι.). Δειγματοληπτική παρουσίαση
PDF 

Βαλαής Διονύσιος, Οι μονές Αγίου Μοδέστου και Αλύσεως Μετεώρων. (Μια πρώτη καταγραφή και επεξεργασία των ιστορικών τεκμηρίων)

PDF 

Summary
Valais, Dionysios, The monasteries of St Modestos and Alyssos of Meteora (An initial recording and processing of the historical data)
This paper examines the historical data on the monasteries of