Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Leake W.M., Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809-1810

Σπανός Κώστας, Οι οικισμοί της επισκοπής των Σταγών στο κατάστιχο 230 της Μονής του Βαρλαάμ το 1758

Στεργιούλης Χαρ., Οι άγιοι της Θεσσαλίας