Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Καλούσιος Δημήτριος, Η ιερά μονή του Αγίου Νικολάου των Σιαμάδων

Anderson Isabel, Στα Μετέωρα και στην κοιλάδα των Τεμπών το 1929PDF 

Norton Tavy, Θεσσαλία. Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Καστράκι

PDF 

Τσαγκρασούλης Αθανάσιος, Το Καστράκι των βράχων και των θρύλων

 

Βλιώρας Σπυρίδων, Παΐσιος Βʹ: ο δραστήριος και φιλεκπαιδευτικός Κλινοβίτης ιεράρχης των Σταγών (βʹ έκδοση)


PDF 

Βλέπε και την α έκδοση που δημοσιεύτηκε στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο: https://www.academia.edu/100499471, https://www.academia.edu/100499171
 
Στην παρούσα μελέτη μας παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του επισκόπου Σταγών Παϊσίου. Σκοπός μας δεν ήταν η ανάδειξη όλων των γνωστών στην έρευνα αναφορών στ’ όνομά του, τον βίο και το έργο του αλλά

Μπουρλής Αλέξιος αρχιμ., Η ιερά μονή Παναγίας της Μήκανης. Το μοναστήρι της Παλαιοπαναγιάς Βλαχάβας

PDF 

Πλιάτσικας Δημήτριος, Τα βορειοελληνικά γλωσσικά ιδιώματα και η καλαμπακιώτικη ντοπιολαλιά

PDF 

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

Νικολάου Κ. Ταξιδεύοντας στα Μετέωρα

PDF 

Βαφειάδης Κωνσταντίνος (επιμ.), Οι όσιοι και θεοφόροι πατέρες ημών Αθανάσιος και Ιωάσαφ. Ιστορία, Βίος, Παρακλητικός κανών


PDF