Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Γουλούλης Σταύρος, Η "αοίκητος Λάρισα" και η αναστήλωση του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρικάλων (c. 1332, 1362): βιβλικά αρχέτυπα και ιστορικά αρχέτυπα

PDF 

Stavros G. Gouloulis 
The «aninhabited» Larissa and the restoration of the Archangel's Michael cathedral, Trikala (c. 1332, 1362). Biblical archetypal and historical antitypal. 
After 1318 the archbishops of Larissa Kyprianos (1318-1332) and Antonios (1332/1333-1363+) had settled their residence in

Πασαλή Αφροδίτη, Ο Άγιος Γεώργιος στην Βασιλική Καλαμπάκας

PDF 

Πασαλή Αφροδίτη, Ο σταυρεπίστεγος ναός Αγίου Γεωργίου στον Κλεινοβό Καλαμπάκας

 


Θεοχάρης Γιάννης, Ένα μεσοβυζαντινό κιονόκρανο με έμβλημα στο Μεγάλο ΜετέωροPDF 

Summary / Περίληψη
Yiannis Theocharis 
A middle byzantine emblem capital in Megalo Meteoro monastery

The article deals with a Byzantine capital used in the

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Cutler Anthony, A Newly-Discovered Byzantine Ivory and Its Relatives in LondonPDF 

Βλιώρας Σπυρίδων, Για τους σταυρούς στον βράχο του Στύλου Σταγών (Αγίου Πνεύματος) στο ΚαστράκιPDF 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Ξυγγόπουλος Ανδρέας, Βυζαντιναί εικόνες εν ΜετεώροιςPDF 

Δεριζιώτης Λάζαρος, Το εικονογραφικό πρόγραμμα των καθολικών των μονών των Μετεώρων

PDF 

Θεοτέκνη μοναχή Αγιοστεφανίτισσα, Η ύπαρξη γυναικείου μοναχισμού στη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας βάσει των γραπτών πηγών των Αγίων Μετεώρων
PDF 

Theotekni, nun of St Stephen's Monastery of Meteora 

Abstract 
Female monasticism in Thessaly during the period of

Καρακίτσιος Ελευθέριος π,, Οι Σταγοί (Καλαμπάκα) και η περιφέρειά των κατά τον 18ο αι. ως εμφαίνεται εις το 252 χειρόγραφον της Ι.Μ. Βαρλαάμ των Αγίων Μετεώρων
PDF