Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Τσελίκας Αγαμέμνων, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τα μονάς των Μετεώρων εκδιδομένος εκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη. Τόμος Β´: Τα χειρόγραφα της μονής Βαρλαάμ (βιβλιοκριτική)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου