Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Μητσάκης Κ., «Visists to the Monasteries of the Levant» (= “Επισκέψεις στα Μοναστήρια της Ανατολής”): Ταξιδιωτικά Απομνημονεύματα του Λόρδου Robert Curzon (1810-1873) ή η λεηλασία των ελληνικών χειρογράφων
«Visists to the Monasteries of the Levant” (= “Επισκέψεις στα Μοναστήρια της Ανατολής”): Ταξιδιωτικά Απομνημονεύματα του Λόρδου Robert Curzon (1810-1873) ή η λεηλασία των ελληνικών χειρογράφων», Τρικαλινά 8 (1988), σ. 27-33. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου