Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Σέμογλου Αθανάσιος, Η μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ενδιάμεσος σταθμός στην καλλιτεχνική πορεία του Φράγγου Κατελλάνου
Σέμογλου Αθανάσιος, 
«Η μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ενδιάμεσος σταθμός στην καλλιτεχνική πορεία του Φράγγου Κατελλάνου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 33 (1998), σ. 185-192. 
Λάρισα 1998

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου