Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Βλιώρας Σπυρίδων, Παΐσιος Βʹ: ο δραστήριος και φιλεκπαιδευτικός Κλινοβίτης ιεράρχης των Σταγών (βʹ έκδοση)


PDF 

Βλέπε και την α έκδοση που δημοσιεύτηκε στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο: https://www.academia.edu/100499471, https://www.academia.edu/100499171
 
Στην παρούσα μελέτη μας παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του επισκόπου Σταγών Παϊσίου. Σκοπός μας δεν ήταν η ανάδειξη όλων των γνωστών στην έρευνα αναφορών στ’ όνομά του, τον βίο και το έργο του αλλά η εμβάθυνση σε ορισμένες δράσεις και ενέργειές του, που φωτίζουν επαρκώς τον βίο του και —ως ένα μεγάλο βαθμό— αφορούν στη γενέτειρά του τον Κλινοβό, στην πόλη της Καλαμπάκας και στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Παΐσιος γεννήθηκε στον Κλινοβό γύρω στα 1740 κι έλαβε επιμελημένη μόρφωση. Έγινε επίσκοπος στους Σταγούς (1784–1808) και μερίμνησε για το χτίσιμο και την αγιογράφηση πολλών ναών της περιοχής· παραιτήθηκε εξαιτίας του ξεσπάσματος της επανάστασης του παπα–Θύμιου Βλαχάβα. Αφού διετέλεσε σχολάρχης στη Σχολή Ξηροκρήνης κι έζησε για μια δεκαετία στην Κωνσταντινούπολη, στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Σηλυβρίας (1816–1818) και Φιλιππουπόλεως (1818–1822), όπου και πέθανε.
Με διαθήκη του, η οποία επικυρώθηκε από πατριαρχικό σιγίλιο, μερίμνησε για την στήριξη της παιδείας στην επισκοπή Σταγών και άφησε την πολύτιμη βιβλιοθήκη του και άλλα υπάρχοντα στην Αγία Τριάδα και τα άλλα μοναστήρια των Μετεώρων.
 
In this study, we present the key milestones in the life of Paisios, the Bishop of Stagi. Our goal is not to provide an exhaustive account of all the existing research on his life and work, but to focus on select actions and achievements that shed light on his life, particularly his birthplace of Klinovos, the city of Kalabaka, and the surrounding region.
Paisios was born in Klinovos around 1740 and received a comprehensive education. He served as Bishop of Stagi from 1784 to 1808, overseeing the construction and decoration of numerous churches in the area. He resigned from this position following the outbreak of the revolution led by Papa–Thymios Vlachavas. Subsequently, he worked as a headmaster at the Patriarchal Greek Orthodox School in Kuruçeşme before moving to Constantinople for a decade. Later in life, he served as Bishop of Selymbria/Silivri (1816–1818) and Philippopolis / Plovdiv (1818–1822), where he passed away.
In his will, which was ratified by a patriarchal sigil, Paisios ensured that education in the Diocese of Stagi would be supported and that his valuable library, along with other collections, would be preserved at the Holy Trinity and other monasteries of Meteora.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου